Ska du köpa ny bostad? Kontrollera radonhalten först.

Det blir mer och mer vanligt att bostadsköpare och hyresgäster ställer frågor om
radonhalten innan de köper eller hyr en ny bostad. Eftersom fastighetsförsäljningar ofta sker
snabbt, finns det kanske alltför lite tid att ta itu med frågor om radon. Det bästa du kan
göra är att testa få din bostad testad för radon och spara resultatet av testet för att kunna
visa för nästa köpare. Åtgärda problemet om det redan finns, så kommer det inte att
komplicera din hemförsäljning. Idag är många hus byggda för att hindra radon från att
tränga in i grunden. Byggnormer i ditt område kan kräva radonförebyggande
byggnadskonstruktioner. Om du köper eller hyr ett nytt hem, fråga ägaren eller byggaren om
det finns radonresistenta egenskaper i byggnadsmaterialen. EPA rekommenderar att bygga
nya bostäder med radonresistenta egenskaper i områden potentiella för höga
radonförekomster. Även om radonresistenta tekniker och material har används,  bör varje
nytt hem testas för radon efter inflyttning. Om testresultatet visar 4 pCi / L eller mer,
kontakta en kvalificerad radonsanerare för att uppskatta kostnaden för att installera ett
aktivt ventilationssystem för minskning av radonnivån. I ett befintligt hem, är kostnaden för
att installera ett sådant system ungefär den samma som det är för andra vanliga
reparationer i bostad. Det är en bra idé att först ta reda på om byggnaden redan är utrustad
med förebyggande system mot radonförorening.
Misstänker du att ditt hus har blivit utsatt och kräver sanering så gör en mätning i ditt hus. Om det visar sig att värdena är för höga bör du kontakta ett företag som är experter på radonsanering. Kanske känner du nu att du vill veta var du kan läsa lite mer om radonsanering. En riktigt bra sida på nätet – med mycket vettig och bra information – är www.radonsanering.nu.

No related posts.