Problem med syn och ögon

Samstämmiga studier har konstaterar att för mycket datoranvändande och Tv-tittande är skadligt. Barn som regelbundet tittar på TV flera timmar per dag har mer oregelbundna sovvanor. Detsamma gäller datorn. Ljuset från skärmen stimulerar hjärnan och gör det svårare för användaren att slappna av. Dessutom är det ansträngande för ögonen att timme ut och timme in fixera på en skärm. Allt detta är känt. Ändå tillbringar vi alltmer tid framför skärmar av olika slag. Fler och fler använder datorn i sitt arbete, och många tillbringar hela dagen stirrandes på skärmen framför sig. Våra fritidsintressen blir också de alltmer centrerade kring datorer, mobiltelefoner och surfplattor.

De flesta får förr eller senare försämrad syn. Det är helt naturligt. Ögonen åldras på samma sätt som övriga kroppen. Men omfattande förändringar i arbetssituation och livsstil snabbar upp denna process. Idag behöver fler och fler glasögon tidigt i livet. För synbesvär som uppstår i samband med mycket datoranvändande finns speciella så kallade terminalglasögon. Dessa har tagits fram för att motverka vad man brukar benämna Computer Vision Syndrome (symptomen visar sig ofta i att ögonen blir torra och irriterade). Förutom att dessa minskar ögats uttorkning är de ofta konstruerade med inbyggd optisk förstoring och reflektionsskydd. Du kan också hitta terminalglasögon med glas tonat i gult, något som gör det enklare att urskilja text på skärmen. Styrkan i glaset anpassas till avståndet mellan användare och skärm.

Vill du veta mer om terminalglasögon? Besök i så fall informationssajten Glasögoninfo. Vår tjänst är helt utan kostnad. Välkommen in till oss på http://www.glasogoninfo.se/

No related posts.