Inte alla Hollywoodstjärnor opererar sig

Även om det verkar vara en allmän anda i Hollywood att operera bort minsta lilla defekt och snedhet, så finns det de som inte hoppar på det tåget – även om de har både råd och möjlighet.
Exempelvis har skådespelerskan ett stort ärr på sin högra arm, som var resultatet av en bilolycka när hon var fjorton år gammal. Hennes arm krossades och hennes högra höft fick frakturer. Efter operationer blev arm och höft fullt funktionsdugliga men kvar fanns ett stort ärr. Med modern kirurgi hade hon kunnat fixa till detta, men hon har valt att inte göra det.
Ett annat exempel är Jennifer Garner som har överlappande tår på ena foten. Jennifer Garner – denna Hollywoodikon – lider av brachymetatarsia. Detta är ett tillstånd där en av de fem långa ben i foten är kortare än de andra, vilket resulterar i en förkortad tå. Resultatet blir att en annan tå dras in över den förkortade tån. Även detta är något som skulle kunna åtgärdas med modern kirurgi, men Jennifer har valt att låta bli. Vad som gjort att vissa Hollywoodstjärnor valt att inte åtgärda uppenbara defekter när andra vill bättra på det som redan är bra är svårt att säga. Kanske handlar det om en identitetsgrej, där de identifierat sig med sina brister och känner sig mer hela med dessa.
Det är dock inte så för alla. Många känner sig ofullständiga med sina defekter och vill gärna åtgärda dem. Läs mer om hur det kan gå till på www.plastikkirurgifakta.se

No related posts.