Idag lånar vi i Sverige betydligt mer

Idag lånar vi i Sverige betydligt mer än vad man gjorde för 20 eller 30 år sedan. Den främsta orsaken till detta är att priset på bostäder skjutit i höjden. De senaste 20 åren har vi bevittnat en princip konstant prisökning och många har nu börjat varna för att bubblan är på väg att spricka. Den är en allvarlig situation. Vi vet ju alla hur det gick när den amerikanska bostadsmarknaden brakade samman. Flera år senare känner vi fortfarande av dess effekter. Många står fortfarande utan arbete – enligt Statistiska centralbyrån var över 400 000 arbetslösa i maj 2013.

Rädslan för att Sverige ska gå igenom samma kris som USA har lett till att banker och kreditinstitut antagit en mycket mer restriktiv utlåningspolicy. Denna ligger helt i linje med Finansinspektionens rekommendationer, det så kallade Bolånetaket, som trädde i kraft hösten 2010. Även om det finns tecken som tyder på att bostadsmarkanden just nu håller på att stabiliseras har de nya reglerna slagit hårt mot vissa grupper. Människor utan fast anställning, människor som råkat dra på sig en betalningsanmärkning och äldre är det idag oerhört svårt att låna pengar. Tillhör du dem som nekats lån av de vanliga bankerna? I så fall ska du vända dig till Flexilån. På vår hemsida, flexilan.se, hittar du information om alternativa låneinstitut.

I det fall du endast är i behov av en mindre summa kan du teckna ett mikrolån eller sms-lån. Notera dock att avgiften kan vara ganska hög. För större lån, exempelvis bolån, kan du vända dig till Blue Step, Loan24 eller Freedom Finance. Läs mer på www.flexilan.se.

No related posts.