extern Human Resources support

Ibland är det mer fördelaktigt för ett företag eller en förening att hyra in extern Human Resources support istället för att bygga upp en egen HR avdelning. Det kan exempelvis röra sig om faser då organisation genomgår en snabb expansions- eller kontraktionsfas. HRM Solutions är ett företag som erbjuder ett flertal attraktiva HR-tjänster på konsultbasis. Vi kan idag offerera bland annat strategisk rådgivning, utbildning, revision och tillfällig ledning av HR-avdelningen. HRM Solutions medarbetare har en bred och mångårig erfarenhet av att assistera både stora och små organisationer. Våra uppdragsgivare omfattar både svenska och internationella företag och andra institutioner. Läs mer om oss på hrmsolutions.se. Om du vill veta mer om vår verksamhet, ring +46 722 216 750 eller skriv till info@hrmsolutions.se.

En organisations HR-avdelning handhar komplexa och inte sällan känsliga frågor. Ledningspersonalen är därför regelbundet i behov extern hjälp, inte minst om det handlar om en nyligen befordrad chef eller en person som fått ett ändrat ansvarsområde på grund av expansion eller avyttring. HRM Solutions har tagit fram ett mentorsprogram för HR-chefer. Programmet skräddarsys för att passa varje klient och sträcker sig över cirka ett år. Vanligtvis omfattar programmet omkring tio mentorsmöten, men vid behov kan det förkortas eller förlängas.

Alla organisationer, oavsett verksamhet, bör vid jämna mellanrum se över alla funktioner för att kontrollera att de fungerar som de ska. HRM Solutions erbjuder tjänsten HR Audit, som är en systematisk genomgång av din organisations HR funktion. Vi hjälper till att ta fram ett åtgärdsprogram för att se till att HR funktionen ligger i linje med uppsatta produktivitets- och vinstmål. Mer information om våra tjänster hittar du på www.hrmsolutions.se.

No related posts.